Få en skreddesydd løsning som passer din preferanse for renhold

 

Vi i Multihatters svarer alltid: ``Selvfølgelig!`` For å få en skreddersydd løsning for rengjøring kan du vurdere følgende steg da vi vil komme rask tilbake til deg:

 

Definer dine rengjøringsbehov:

Identifiser spesifikke områder eller oppgaver som du ønsker Multihatters skal hjelp med. Dette kan inkludere daglig rengjøring, dyprensing, spesifikke rom eller spesielle hensyn.

Forklar klart hva du forventer og ønsker fra rengjøringstjenesten.

Vurder tidsplan og frekvens der du bestemmer deg for hvor ofte du trenger rengjøringstjenester. Det kan være daglig, ukentlig eller annet, avhengig av din livsstil og behov.

Diskuter preferanser og spesifikke krav:

Gi detaljer om eventuelle preferanser du har, som bruk av spesifikke tidspunkter for rengjøring, eller spesielle hensyn for visse områder. (Multihatters bruker bærekraftige rengjøringsprodukter). Multihatters sender stoffkartotek med stoffblader der større bedrifter kan henvise i sine ESG-rapporteringer, i tillegg kan Multihatters oversende påseplik om den bliretterspurt umiddelbart da alt av papirer er i o orden. 

Budsjettvurdering:

Tenk og kontakt oss for å diskuter budsjettet ditt med oss i Multihatters for å se om det er muligheter for tilpasning eller spesielle pakker som passer dine økonomiske rammer.

Personlige hensyn:

Dersom du har allergier, sensitivitet for visse rengjøringsmidler, eller andre spesifikke hensyn, informer oss om dette slik at vi kan tilpasse tjenestene deretter.

Deretter skriver vi kontrakt eller avtale da vi har 

diskutert detaljene, sørg for å ha en skriftlig avtale som klart definerer rengjøringstjenestene som skal utføres, tidspunkter, priser og eventuelle spesifikke vilkår.

Regelmessig kommunikasjon:

Vi i Multihatters opprettholder en åpen kommunikasjonskanal med deg for å sikre at dine behov møtes og gjør eventuelle justeringer hvis nødvendig.

En skreddersydd rengjøringsløsning vil hjelpe deg med å få akkurat den tjenesten du trenger for å holde kontoret, hjemmet eller det du ønsker rent og komfortabelt.